حذف صفر وردپرس

حذف صفر بعد اعشار در ووکامرس
آذر, ۱۳۹۷ ۲ نظرات آموزش
برای حذف اعشار در قیمت های ووکامرس (مانند تصویر زیر) از تابع زیر در فایل function.php استفاده می کنیم. برای دسترسی به فایل function.php می توانید اینجا را بخوانید. <?php // Show trailing zeros on prices, default is to hide it. add_filter( ‘woocommerce_price_trim_zeros’, ‘wc_hide_trailing_zeros’, 10, 1 ); function wc_hide_trailing_zeros( ...
ادامه مطلب