آرشیو برچسب های: ترفند PHP

کد PHP دریافت IP و تشخیص شهر و محل توسط IP

در این آموزش می خواهیم دو دستور تشخیص شهر توسط IP و دریافت IP کاربر را به شما آموزش دهیم. با استفاده از این کد PHP می توانید IP مورد نظر را به عنوان ورودی و شهر را به عنوان خروجی دریافت کنید. وبا استفاده از کد زیر می توانید IP کاربر را دریافت کنید