تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس قم خیابان انقلاب ( چهار مردان) – کوچه ۴۱ – مرکز رشد دانشگاه قم – واحد ۲۸۱
شماره تلفن همراه ۰۹۱۲۰۶۹۲۵۵۶
آدرس ایمیل ایمیل مدیر mjmiri1368@gmail.com
جزئیات دیگر نام سایت : www.narvantech.ir

ارتباط با ما